Kontakt

Sídlo společnosti

Leitner elstav s.r.o.
1.máje 69
664 84  Zastávka
IČ:
DIČ:
44 94 75 18
CZ 44947518
Bank. spojení:
Číslo účtu:
KB Rosice
1220246–621/0100

Jednatel společnosti

Ing. Bronislav Leitner Tel.:
E-mail:
+420 777 611 317
info@leitnerelstav.cz
Privat: Babická 389
664 84  Zastávka